Taxberries header foto

30%-regeling verkort naar 5 jaar

juni 2018

Werknemers die de 30%-regeling toepassen of gaan toepassen, worden met ingang van 1 januari 2019 geconfronteerd met een beperktere looptijd.

Met de 30%-regeling kunnen werknemers die een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet, of schaars, aanwezig is, profiteren van een onbelaste vergoeding ter waarde van 30% van het bruto salaris.

Op 20 april 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2019, de periode van toekenning wordt beperkt van 8 tot 5 jaar.

Opvallend daarbij is dat deze wijziging ook van toepassing is op werknemers die momenteel al gebruikmaken van de 30%-regeling. Ook voor deze groep werknemers wordt de duur per 1 januari 2019 beperkt tot 5 jaar.

De 30%-regeling moet de resterende looptijd met ingang van 1 januari 2019 aldus opnieuw bepaald worden.

Dit brengt overigens ook met zich mee dat de keuze voor de partiële buitenlandse belastingplicht is teruggebracht van 8 naar 5 jaar.